Grabiec, Dominika. „Polski przekład "Ars Et Praxis musica" Zygmunta Lauksmina Z 1798 Roku I Problemy Nauczania śpiewu chorałowego Na Ziemiach Polskich W XVII I XVIII Wieku”. Muzyka 66, no. 1 (kwiecień 19, 2021): 81-104. Udostępniono lipiec 29, 2021. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/797.