Jasiński, T. „Beztekstowy Przekaz Anonimowego «Psalmu Dawida» W Tabulaturze Organowej Z Kroż. Rekonstrukcja Warstwy słownej I próba Atrybucji”. Muzyka, t. 66, nr 3, październik 2021, s. 26-56, doi:10.36744/m.971.