Łapeta, O. „Zjawisko Muzycznych idées Fixes W twórczości Kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: W Poszukiwaniu Genezy I Interpretacji”. Muzyka, t. 64, nr 3, październik 2019, s. 69-89, doi:10.36744/m.92.