Dziadek, M. „Motyw «duszy rosyjskiej» W Polskiej Krytyce Muzycznej (do 1939 Roku)”. Muzyka, t. 66, nr 2, sierpień 2021, s. 96-120, doi:10.36744/m.907.