Bebak, M. „Karmelitański Inwentarz Muzyczny Z 1739 Roku”. Muzyka, T. 66, nr 1, kwiecień 2021, s. 149-67, doi:10.36744/m.800.