Grabiec, D. „Polski przekład "Ars Et Praxis musica" Zygmunta Lauksmina Z 1798 Roku I Problemy Nauczania śpiewu chorałowego Na Ziemiach Polskich W XVII I XVIII Wieku”. Muzyka, T. 66, nr 1, kwiecień 2021, s. 81-104, doi:10.36744/m.797.