Zwolińska, E. „Mikołaj Z Chrzanowa – Addenda”. Muzyka, t. 63, nr 3, październik 2018, s. 103-10, doi:10.36744/m.515.