Zwolińska, E. „Pytania O Muzykę W kościele Mariackim W Krakowie W Pierwszej połowie XVI Stulecia I O Postać Jana Z Lublina”. Muzyka, t. 63, nr 3, październik 2018, s. 3-42, doi:10.36744/m.509.