Literska, B. „Opera «Der Weisse Adler» Raoula Madera Jako przykład Transkrypcji Muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej W Polską Tematykę narodowowyzwoleńczą”. Muzyka, t. 64, nr 3, październik 2019, s. 34-50, doi:10.36744/m.41.