Bebak, M. „Marcin Mielczewski, Koncerty Wokalno-Instrumentalne / Vocal-Instrumental Concertos, Wyd. / Ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, T. / Vols. II/1–II/2, Warszawa 2018–2019”. Muzyka, t. 65, nr 1, kwiecień 2020, s. 141-5, doi:10.36744/m.304.