Przybyszewska-Jarmińska, B. „Jerzy Morawski (9 IX 1932–26 II 2023)”. Muzyka, t. 69, nr 1, marzec 2024, s. 163-6, doi:10.36744/m.2539.