Zwolińska, E. „Glosa Do rozważań Marcina Szelesta O Postaci Marcina Leopolity”. Muzyka, t. 69, nr 1, marzec 2024, s. 105-18, doi:10.36744/m.2534.