Adelson, R. „Oryginalność I zapożyczenia: Rola Karola Grölla W Wynalezieniu Harfy pedałowej O podwójnym wcięciu”. Muzyka, t. 64, nr 1, kwiecień 2019, s. 3-21, doi:10.36744/m.246.