Lindstedt, I. „Roman Palester Jako Pionier Polskiej Muzyki Filmowej”. Muzyka, t. 64, nr 1, kwiecień 2019, s. 83-105, doi:10.36744/m.241.