Bolesławska-Lewandowska, B. „Roman Palester I Jerzy Giedroyc – O Wzajemnych Kontaktach W świetle Zachowanej Korespondencji”. Muzyka, t. 64, nr 1, kwiecień 2019, s. 69-82, doi:10.36744/m.240.