Szczepańska-Lange, E. „Z Korespondencji Emila Młynarskiego. Listy Z Lat 1905–1906 Ze zbiorów Muzeum Teatralnego W Warszawie”. Muzyka, t. 64, nr 4, grudzień 2019, s. 111-49, doi:10.36744/m.225.