Grabiec, D. „Najstarszy Zapis dwóch pieśni Maryjnych: „Cesarzewno, królewno Niebieska” I «O przenasławniejsza Panno» W późnośredniowiecznym rękopisie dominikańskim PL-Wn 8091 III”. Muzyka, t. 68, nr 2, lipiec 2023, s. 142-50, doi:10.36744/m.1776.