Sieradz, M. „Michał Piekarski, Przerwany Kontrapunkt. Adolf Chybiński I początki Polskiej Muzykologii We Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017”. Muzyka, t. 64, nr 2, lipiec 2019, s. 141-53, doi:10.36744/m.123.