Kołt, M. „Do Zagadnienia «niemych skrzypiec»”. Muzyka, t. 64, nr 2, lipiec 2019, s. 125-40, doi:10.36744/m.122.