Lorens, B. „Muzyka W działalności Duszpasterskiej bazylianów W Rzeczypospolitej W XVIII Wieku”. Muzyka, t. 64, nr 2, lipiec 2019, s. 49-69, doi:10.36744/m.118.