[1]
T. Jasiński, „Beztekstowy przekaz anonimowego «Psalmu Dawida» w tabulaturze organowej z Kroż. Rekonstrukcja warstwy słownej i próba atrybucji”, m, t. 66, nr 3, s. 26–56, paź. 2021.