[1]
D. Grabiec, „Polski przekład "Ars et praxis musica" Zygmunta Lauksmina z 1798 roku i problemy nauczania śpiewu chorałowego na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku”, m, t. 66, nr 1, s. 81-104, kwi. 2021.