[1]
B. Literska, „Opera «Der Weisse Adler» Raoula Madera jako przykład transkrypcji muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej w polską tematykę narodowowyzwoleńczą”, m, t. 64, nr 3, s. 34–50, paź. 2019.