[1]
R. Adelson, „Oryginalność i zapożyczenia: rola Karola Grölla w wynalezieniu harfy pedałowej o podwójnym wcięciu”, m, t. 64, nr 1, s. 3–21, kwi. 2019.