[1]
J. Chachulski, „«Zły smak i gminna przesada». Kilka uwag o muzyczno-dramatycznej konstrukcji opery Sułtan Wampum Józefa Elsnera na tle oryginalnego libretta Augusta von Kotzebue ”, m, t. 64, nr 4, s. 3–36, grudz. 2019.