Jasiński, T. (2021) „Beztekstowy przekaz anonimowego «Psalmu Dawida» w tabulaturze organowej z Kroż. Rekonstrukcja warstwy słownej i próba atrybucji”, Muzyka, 66(3), s. 26–56. doi: 10.36744/m.971.