Zwolińska, E. (2021) „O domniemanym związku anonimowej «Dumy» z XVI wieku z liturgią pasyjną”, Muzyka, 66(3), s. 3–25. doi: 10.36744/m.969.