Łapeta, O. (2019) „Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji”, Muzyka, 64(3), s. 69–89. doi: 10.36744/m.92.