Bebak, M. (2021) „Karmelitański inwentarz muzyczny z 1739 roku”, Muzyka, 66(1), s. 149-167. doi: 10.36744/m.800.