Grabiec, D. (2021) „Polski przekład "Ars et praxis musica" Zygmunta Lauksmina z 1798 roku i problemy nauczania śpiewu chorałowego na ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku”, Muzyka, 66(1), s. 81-104. doi: 10.36744/m.797.