Gembicki, B. (2020) „Nagrania muzyki dawnej jako przykład mitografii – Monteverdi i «inne» nieszpory”, Muzyka, 65(4), s. 84-104. doi: 10.36744/m.661.