Literska, B. (2019) „Opera «Der Weisse Adler» Raoula Madera jako przykład transkrypcji muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej w polską tematykę narodowowyzwoleńczą”, Muzyka, 64(3), s. 34–50. doi: 10.36744/m.41.