Wieczorek, R. (2018) „«Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952», opr., wstęp i komentarze Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016 ”, Muzyka, 63(4), s. 121–129. doi: 10.36744/m.350.