Zwolińska, E. (2024) „Glosa do rozważań Marcina Szelesta o postaci Marcina Leopolity”, Muzyka, 69(1), s. 105–118. doi: 10.36744/m.2534.