Adelson, R. (2019) „Oryginalność i zapożyczenia: rola Karola Grölla w wynalezieniu harfy pedałowej o podwójnym wcięciu”, Muzyka, 64(1), s. 3–21. doi: 10.36744/m.246.