Chachulski, J. (2019) „«Zły smak i gminna przesada». Kilka uwag o muzyczno-dramatycznej konstrukcji opery Sułtan Wampum Józefa Elsnera na tle oryginalnego libretta Augusta von Kotzebue ”, Muzyka, 64(4), s. 3–36. doi: 10.36744/m.236.