Szczepańska-Lange, E. (2019) „Z korespondencji Emila Młynarskiego. Listy z lat 1905–1906 ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie”, Muzyka, 64(4), s. 111–149. doi: 10.36744/m.225.