Woźna-Stankiewicz, M. (2023) „Zygmunt Mycielski, znaki zapytania. Wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022 ”, Muzyka, 68(2), s. 162–167. doi: 10.36744/m.1779.