Toffetti, M. (2023) „Adam Jarzębski, Concerti e canzoni i inne kompozycje / and other works, ed. Marcin Szelest, Warsaw 2021”, Muzyka, 68(2), s. 151–157. doi: 10.36744/m.1777.