Fatalski, T. (2023) „«Podług mojej metryki jest już ze mnie dobrze stare chłopisko». Odnaleziona metryka chrztu Wincentego Lessla ”, Muzyka, 68(2), s. 119–126. doi: 10.36744/m.1774.