Lubieniecki, R. (2023) „Martin Horyna, Pražský zlomek varhanní tabulatury a nejstarší středověké pokusy o zápis varhanní hudby / A Prague Fragment of Organ Tablature and the Earliest Attempts in the Middle Ages to Notate Organ Music. Praha 2021”, Muzyka, 68(1), s. 225–232. doi: 10.36744/m.1688.