Przybyszewska-Jarmińska, B. i Jarmiński, L. (2022) „Hymn «Omni die dic Mariae» w kontekście zabiegów z początków XVII wieku o kanonizację Kazimierza Jagiellończyka”, Muzyka, 67(3), s. 3–32. doi: 10.36744/m.1400.