Kołt, M. (2019) „Do zagadnienia «niemych skrzypiec»”, Muzyka, 64(2), s. 125–140. doi: 10.36744/m.122.