Lorens, B. (2019) „Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w Rzeczypospolitej w XVIII wieku”, Muzyka, 64(2), s. 49–69. doi: 10.36744/m.118.