Jasiński, Tomasz. 2021. „Beztekstowy Przekaz Anonimowego «Psalmu Dawida» W Tabulaturze Organowej Z Kroż. Rekonstrukcja Warstwy słownej I próba Atrybucji”. Muzyka 66 (3):26-56. https://doi.org/10.36744/m.971.