Łapeta, Oskar. 2019. „Zjawisko Muzycznych idées Fixes W twórczości Kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: W Poszukiwaniu Genezy I Interpretacji”. Muzyka 64 (3):69-89. https://doi.org/10.36744/m.92.