Grabiec, Dominika. 2021. „Polski przekład "Ars Et Praxis musica" Zygmunta Lauksmina Z 1798 Roku I Problemy Nauczania śpiewu chorałowego Na Ziemiach Polskich W XVII I XVIII Wieku”. Muzyka 66 (1), 81-104. https://doi.org/10.36744/m.797.