Literska, Barbara. 2019. „Opera «Der Weisse Adler» Raoula Madera Jako przykład Transkrypcji Muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej W Polską Tematykę narodowowyzwoleńczą”. Muzyka 64 (3):34-50. https://doi.org/10.36744/m.41.