Jagosz, Michał. 2020. „Odpis Hymnu Nurakina „O Ty! Co równie znędzniałym” Z Melodramatu «Iskahar, król Guaxary» Józefa Elsnera Odnaleziony W Zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej”. Muzyka 65 (1):119-25. https://doi.org/10.36744/m.299.