Zwolińska, Elżbieta. 2024. „Glosa Do rozważań Marcina Szelesta O Postaci Marcina Leopolity”. Muzyka 69 (1):105-18. https://doi.org/10.36744/m.2534.